การร้องเรียน-ร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
4 มีนาคม 2564

0


ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
21 มกราคม 2564

0


ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

เอกสารแนบ
ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
21 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการรื้อถอนห้องสุขาสาธารณะ
2 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการรื้อถอนห้องสุขาสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน
21 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน
21 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 167/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
1 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 167/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การระบายน้ำจากน้ำทิ้งจากบ้านข้างเคียง
15 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การระบายน้ำจากน้ำทิ้งจากบ้านข้างเคียง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ