แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกวัดเขา
1980
18 มีนาคม 2564

น้ำตกวัดเขา ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย มีเนื้อที่ประมาณ 5,200 ไร่ รายรอบไปด้วยชุมชนถึง 5 ชุมชน ซึ่งบริเวณตัวน้ำตกวัดเขาจะอยู่หมู่ที่ 10 โดยแยกตัวมาจากหมู่ที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2481 หมู่บ้านวัดเขาเลยเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามตามธรรมชาติที่มีป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยธรรมชาติป่าไม้นานาพันธุ์ และที่สำคัญยังมีน้ำตก บ่อยครั้งจะได้พบกับดอกบัวผุด มีวัดเจดีย์โบราณ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุข นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมตักบาตรเทโวแสดงถึงความงดงามตามวัฒนธรรมเนื่องจากอยู่ใกล้กับวัดและน้ำตก ประเพณีกิจกรรมวัฒนธรรมจึงสอดคล้องไปด้วยกัน น้ำตกวัดเขาจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ท้าทายการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ตั้งอยู่ที่: บ้านวัดเขา หมู่ที่ 10 แผนที่: 8.267532,98.304328