ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ฌาปนสถานโคกกลอย ณ ฌาปนสถานโคกกลอย (เมรุทุ่งโพธิ์) ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
1333
28 กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ฌาปนสถานโคกกลอย ณ ฌาปนสถานโคกกลอย (เมรุทุ่งโพธิ์) ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย