ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกลอย ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day “ ณ ฌาปนสถานโคกกลอย (เมรุทุ่งโพธิ์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1271
24 กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกลอย ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day “ ณ ฌาปนสถานโคกกลอย (เมรุทุ่งโพธิ์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย