จ้างจ้างทำป้ายสำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-02-20)
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-02-20)
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่ม เกลือแร่ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-02-20)
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-02-20)
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน ตามโครงการ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-02-20)
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-02-18)