Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ทำการ
  ติดต่อสอบถาม
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  คู่มือประชาชน
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
นายก อบต.โคกกลอย
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 10)
  นัดประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยสมัยที่๑ ครั้งที่๒ (ดู : 15)
  ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 14)
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 19)
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 2 ) (ดู : 31)
  ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) (ดู : 5)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองพานพร้าว หมู่ที่1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6)
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสายหานบัว - ทางหลวงโคกกลอยนาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 11)
 
  ภาพกิจกรรม                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
 
หนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs